skvitts.wordpress.com
Så lite som behövs!
Lite – så blir vi glada! Bilden tog Kristallina på en P-plats och hon blev glad åt grafittin.