skvitts.wordpress.com
Google
I den bästa av världar vi leva! Eller hur? Vi har Internet och vi kan skriva precis vad vi vill och ingen säger STOPP OCH BELÄGG! Vi har ingen censur här i de västliga demokratierna. Det är sådant …