skvitts.wordpress.com
Tintin
Rasistisk serie eller en serie som avslöjar vår rasism och vårt förtryck? Tänk noga efter! Är det andra folk som drabbas av serien eller är det vi europeer som tvingas stå med skammen? Att gömma un…