skvitts.wordpress.com
Skvitts Konst-Centrum
Dagens visning Skvitts Konst-Centrum har i dag den stora äran att på presentera en debutant, endast knappt tolv år fyllda visar Trapp en säker penselföring, återhållsam färgskala och livliga…