skvitts.wordpress.com
Gammalt gruppsex
Tänka sig Två stycken har hittat mitt inlägg om gruppsex! Folk är sexfixerade! Bilden lades ut på gamla AB-bloggen och föreställer en swingwerklubb. Men för att göra bilden mera acceptabel så behan…