skvitts.wordpress.com
Tillväxtverket
Stulna texter i urval Till att börja med, Wikipedia om vad Tillväxtverket är: ”Tillväxtverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som bildades den 1 april 2009. Tillväxtverket har till…