skvitts.wordpress.com
Bara radioaktiv på en lagom nivå
Hilda Hellström, konstnär Hon har gjort bruksföremål från jord hämtad från Japan i trakterna kring Fukushima. Eftersom jorden är radioaktiv så är även hennes verk radioaktiva, men bara på en lagom …