skvitts.wordpress.com
Om den s k fruimporten.
Eminent, sakligt och nyanserat Det som är eminent, sakligt och nyanserat är inte de utredning som landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson, har gjort på uppdrag av regeringen om den s k fru-importen…