skvitts.wordpress.com
Kriminell är ju den som konsekvent bryter mot lagen
Kriminell är skånepolisen Det visar och bevisar Astrid. ”Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är en lag sedan 1 januari 2008 i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och v…