skvitts.wordpress.com
U-länder eller V-länder?
Det “svarta Afrikas” dilemma Det så kallade “svarta Afrika” är destabiliserat och har svaga regeringar. Grunden till detta är historiskt. Det är trots allt bara endast 50 år som har gått seda…