skvitts.wordpress.com
En pinsam klapp på den egna axeln
”Regeringen har en heltäckande bostadspolitik, skriver bostadsministern på Brännpunkt 23/2. Man tar sig för pannan. Nu har regeringens uppenbara passivitet övergått till ren pinsamhet. Få tro…