skvitts.wordpress.com
Bristen på insyn sätter demokratiska värden ur spel
Offentlighetsprincipen har försvagatsSveriges motståndskraft mot korruption är inte så stark som många tror. Nyckel­institutioner kan inte stå emot korruption.En omfattande studie från Transparency…