skvitts.wordpress.com
Välfärden, pensionerna och borgerskapet
Kommentarssvar i bild Vill du arbeta till 75 år? Ska vi pensioneras vid 75? Pensionerna, skojarnas marknad. Det var ju aktiekurserna som skulle … Jag tror inte på parlamentarismen att göra upp med …