skvitts.wordpress.com
Framlyft kommentar
Inlägget Inlägget där kommentaren skrevs, det finns här. Kao hade skrivit ”Ja, ESM (European Stability Mechanism) är Bilderberggruppen. Både som enskilda individer och som grupp vill de dessu…