skvitts.wordpress.com
Demokrati
PressfrihetDet är vad vi anser vara en av demokratins hörnstenar. Undersökande journalistik måste få förekomma och får aldrig förhindras. Det är en demokratisk grundsten.Låt oss se på hur det funge…