skvitts.wordpress.com
Bilder från Libyen
Tack Mavera! Tack för din information om omvärlden, Mavera! Här är några av dem som tackar för ”befrielsen”!