skvitts.wordpress.com
Folkmord, förtryck, olja och pressfrihet
Se sanningen! ”Ogaden är ett omstritt område i sydöstra Etiopien vid gränsen till Somalia, i den sydöstra delen av Somaliregionen. Området, ett 500-1 000 meter högtstäppland, är glest befolka…