skvitts.wordpress.com
Socialdemokratin
En uppgörelse med en ideologiInitialt, och lite förenklat, var socialdemokratin revolutionär, men utvecklades raskt till ett revisionistiskt anti-revolutionärt parti.Vill man vara mera detaljerad s…