skvitts.wordpress.com
Tiden är Guds egendom!
Gammelkristen övertygelse Den sa oss att ta ränta är att ta betalt för tiden och den hör Gud till, allenast. Därmed var det en synd att ta betalt för tiden och att ta ränta. Endast de ogudaktiga ku…