skvitts.wordpress.com
Han kallade det Den gröna revolutionen
Citat ”I Jamahiriya de traditionella maktinstitutionerna existerar inte. Makten utövas av lokalt bildade Folkets kommittéer och folkkongresserna. Staten är indelad i många samhällen, som är s…