skvitts.wordpress.com
Berras öden och äventyr
Berra är ibland lite som Kal.