skvitts.wordpress.com
Reklam
Reklam är något vi tycks få leva med Det har blivit en del av vår kultur. Men det visar bara vilken andefattig kultur vi har fått. Och vilka har pådyvlat oss den kulturen, tro? Jo, krämarna, så kla…