skvitts.wordpress.com
Äntligen
Nu äntligenNu till slut skriver skriver AB om NATOs propaganda. Tidigare har tidningen, liksom alla andra svenska tidningar, bara förmedlat NATOs propaganda. Det har varit sådan sorglig läsning att…