skvitts.wordpress.com
Baggböle i dag
Ghost påminner migGhost skriver om baggböleriet.”Var jag såg, såg jag såg vid såg vid såg…Den fick vi lära oss i skolan på 1950-talet när vi läste i samhällskunskapen om hur den svenska sågve…