skvitts.wordpress.com
Kommentaren
Detta är Skvitts kommentar på Ghosalive! Ordspråk speglar oftast generationers visdom, med avsikt att förmedla lärdom, insikter och goda råd. Det är talessätt som inte kan förändras, böjas, omforma…