skvitts.wordpress.com
Terrorismen i nytt sken, del 51
Ingen utredning 1 Man kan gissa sig fördärvad kring det faktum att militärplan inte skickades upp i strid med de regler som gäller vid indikation på kapning eller annan svårighet, utan att komma på…