skvitts.wordpress.com
Kognitiv störning => dödsstraff!
Detta är tragiskt! Han behöver ju lite kognitiv terapi men dödas av den amerikanska staten!