skvitts.wordpress.com
Alliansen förhalar!
”I den första gruppen som drabbades av sjukförsäkringens nya regler och utförsäkrades finns omkring 700 personer som helt förlorat rätten till ersättning. Det visar siffror från Försäkringska…