skvitts.wordpress.com
Demokrati!
Tänk på de orden! ”Kapitalistisk demokrati är en PRODUKT! Om man bara tänker lite så förstår man det. Demokrati är en produkt och EXPORT av demokrati är en mycket LÖNSAM business.” Förf…