skvitts.wordpress.com
Länge leve den civila olydnaden!
Den olydnaden är inget som är reserverat ungdomen!