skvitts.wordpress.com
Dyr synism
Det är väl så man kan sammanfatta det! Det kostar ett enormt lidande som inte kan mätas i pengar. Men därutöver kostar det samhället mera att strunta i problemet än att ta tag i det. Det är alltså …