skvitts.wordpress.com
Predator!
En predator är ett rovdjur. I naturen behövs de. Men ett rovdjur som äter större delen av mänskligheten vill vi inte ha, eller hur? Under lång tid i människans evolution levde hon under hotet att b…