skvitts.wordpress.com
Vårt språk!
Vi kräver av våra invandrare att de ska lära sig språket. Det ställer jag helhjärtat upp på. Man ska inte bosätta sig i ett annat land och inte bry sig ett skvatt om att ta till sig vissa basala sa…