skvitts.wordpress.com
100% poesi
Jag fick ett privat meddelande. Det var sannolikt inte tänkt som poesi, men det är det på allra högsta nivå! Min självpåtagna tystnadsplikt (som kommer till uttryck här) förbjuder mig att avslöja…