skvitts.wordpress.com
Att prioritera forskning!
Skvitt blir förbannad! Folk dör i cancer och forskningen kring sjukdomen finansieras nästan uteslutande av donationer till Staten betalar däremot för forskning kring fördomar om 70-åringars sexliv…