skvitts.wordpress.com
Polisiär handel-vandel
Astrids miljö- och samhällsblogg avslöjar! Det är knappast första gången det kommer intressanta avslöjanden genom Astrids försorg. Hon är lika påläst och observant (om) som vanligt. Brukar ni inte …