skvitts.wordpress.com
Åklagare Ny’s plikt!
Alla åklagare har att följa vad som kallas OBJETIVITETSPLIKT. Det som varje åklagare konsekvent åsidosätter är det som kallas OBJEKTIVITETSPLIKT. Vad som JO minst av allt övervakar är åklagares iak…