skvitts.wordpress.com
Det slösas med el
Just det. Vi slösar alldeles förfärligt med el. Det är som om energiresurserna skulle räcka i evighet. Och vi spiller ut ljuset som om vi hade rätt till denna dekontaminering av nattens mörker. Ast…