skvitts.wordpress.com
Kriminella Israel
Israel har åter igen gått långt utanför alla tänkbara gränser! Inget nytt i det. Men någonstans är måttet rågat och det är när man inte finner det minsta av kritik från judarna i t.ex. Sverige. Och…