skveranka.com
Reagiranje DIV-a na Izvješće Uljanik
Reagiranje DIV grupe na Izvješće Uljanik o provedenom procesu odabira budućeg strateškog partnera koje je objavljeno na stranicama Ministarstva gospodarstva