skribh.wordpress.com
Tradycje i kultury
Sikorski – O długim trwaniu pewnej teorii – idea trypartycji u ludów indoeuropejskich Georgesa Dumézila w świetle krytyki (2012) [The Long duree of Tripartition Theory of Indoeuropeans …