skribh.wordpress.com
Skrobania
Ryt – rysunek wykonany w twardym materiale za pomocą rylca (grawerstwo) ryt 1. rysunek wgłębny wykonany za pomocą jakiegokolwiek rylca w twardym materiale 2. sposób wykonywania czynności liturgiczn…