skribh.wordpress.com
Genetyka
Genetyka (ze starożytnej greki: γένεσις genesis – „pochodzenie”[1][2][3]) – nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednost…