skribh.wordpress.com
O źródłach i językach
O konieczności używania języka słowiańskiego/polskiego/lahskiego wolnego od obcych zapożyczeń i korzystania z wielu różnych i różnojęzycznych źródeł i pokazywania i tłumaczenia ich treści. NAJWAŻNI…