skribh.wordpress.com
936 SKRBH 209 Dyēus Phater i jego Pra-Słowiańskie źródłosłowy, jak Opatrzność, Opatrzyć, Zaopatrzyć, Patrzyć, Patrzeć, Zobaczyć, Baczyć 01
The Eye of Providence can be seen on the reverse of the Great Seal of the United States, seen here on the US $1 bill. ….. D(z)euS PaTeR = DziW / DzieN’ PaTR”+a”Cy ….. Podziękowania dla …