skribh.wordpress.com
921 Ograniczenie praw rodzicielskich, za sprzeciw polskiego ucznia wobec wychwalania banderyzmu w polskiej szkole!
Banderowcy w polskiej szkole! – R. Winnicki | Prawy Sejmowy Media Narodowe Streamed live 21 hours ago Grazis Polscy nauczyciele , dlaczego nie wspieracie malego patrioty?!Hanba! Grzegorz Śliw…