skribh.wordpress.com
874 Nie tylko tzw. anty-semityzm zmyślany, czyli GroSS, Engelking, Grabowski i inni przeciw-Polacy w Paryżu 02
autor: Fratria wPolityce.pl Stawiajmy pytania wyborcze Czy w Polskiej Akademii Nauk istnieje Centrum Badań nad Ludobójstwem Polaków? Czy to nie skandal wołający o gruntowne zmiany personalne, budże…