skribh.wordpress.com
796 SKRBH 144 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 14
kowal kuje (1.1) żelazny pręt ….. Kowal / Ko+WaL,.. „kować +‎ -al”, a może jednak Ten, Co Wali i Kuje Kije, co i Złoją i Skłują? W tym wpisie skupię się na słowach podobnych znacz…