skribh.wordpress.com
778 SKRBH 135 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 06
A Grammar of Modern Indo-European, Second Edition By Carlos Quiles ….. Winter’s law, named after Werner Winter, who postulated it in 1978, is a proposed sound law operating on Balto-Sl…