skribh.wordpress.com
777 SKRBH 132 Shield / SHieLD, jako Target / TaRG+eT – Giermański Drag / DRaG i jego pierwotne Pra-Słowiańskie źródłosłowy i znaczenia, czyli tragiczne targnięcie się na najświętsze świętości ofitzjalnego jęsykosnaftzfa 05
mężczyzna taszczy (1.1) konar UWAGA! Przeoczyłem tu kilka wpisów sprzed wakacji. które napisałem na Upowszechniam je teraz jeden po drugim. Ten wpis jest bezpośrednim przedłużeniem wpisu poprzedni…